Dialektordliste

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Forkortelser og tegnforklaringer
.
a. adjektiv eller adverb
f. femininum (hunkjønnsord)
interj. interjeksjon
m. maskulinum (hankjønnsord)
n. nøytrum (intetkjønnsord)
pl. pluralis (flertall)
pron. pronomen
prep. preposisjon
v. verb
[....] ord i kursiv innenfor klammer angir uttale
_ understreking av bokstaver eller stavelse angir hvor trykket skal legges
palatalisering markeres ved bruk av bokstaven j, f.eks. i mann [majnn]
  bruk av fete typer i forklaringsrubrikken betyr at dette er et ord som finnes i ordlisten

I hovedsak er ordene som er tatt med her, slike som ikke står i Bokmålsordboka eller har avvikende skrivemåte i forhold til bokmål. Noen unntak er det likevel: Ord som er oppført i Bokmålsordboka, kan finnes her dersom de har avvikende uttale, f.eks. palatalisering, eller har et bøyningsmønster som avviker fra bokmål.

Selv om denne ordlisten inneholder over 5.000 ord, er det på ingen måte noen fullkommen dialektordbok, men bare ord jeg lærte som barn, og som jeg fortsatt bruker eller husker. Hovedkilden til dette ordforrådet er mine foreldre Helga og Edvard Ruud, som begge var språkinteressert ut over det vanlige. Men også fra naboene lærte jeg ord og uttrykk. Blant dem vil jeg særlig framheve Harald Hansen og Andrea Hartviksen. Jeg skylder min søster Elin Ruud stor takk for hennes bidrag i form av ord og ordforklaringer, samt gjennomlesning og kommentarer til ordlisten.

Elgsnes, 13. mars 2011

Tore Ruud