Y

ygg

a. 1 vár; 2 redd

yling

m. sterk vind

yst

a. ytterst (islandsk: yst)

ytre [yjttre] v. 1 si, uttale; 2 utsette noe mot grensen til det uforsvarlige "Du ska 'kje yjttre det førr længe me pottetopptakinga, bæst det e lægg han kvijtt."

yttergryting [yjttergryting]

m. person fra Ytre Grytøy

yttersida [yjttersia]

f. yttersiden, siden ut mot havet, se også innersida

yttlig [yjttli]

a. brukes for å angi vindretning, dvs. at vinden kommer ute fra havet ”Vijn e yjttli.”

yven

a. oppglødd, glad

.
©  Tore Ruud