E

e

f. ærfugl

eien

a. egen

eikert

m. eke

einast a. bare "Det e einast du som kajnn gjære det.)
einaste a. eneste

einauing

m. 1 person med bare ett øye; 2 molte med bare en steinfrukt i bæret

eine

m. einer

einelåg

m. avkok av einer

einsti

m. sti hvor det ikke er mulig å komme videre, og vanskelig å snu

eitel [eijttel]

m. kjertel i kjøtt

eitranes

a. eitrende ”Han va eitranes førrbajna.”

e-kall [e-kajll]

m. ærfuglhann

eld [ejl] m. ild

eldmørja [ejllmørja]

f. flamme med gnistregn

eling

m. byge

ellefte [ejllefte] tallord ellevte
eller [ejller] konj. eller
ellvar [ejllvar] m. ellever

el-løye

n. stille mellom byger

elrå

f. opphold mellom byger ”Mæn straks han lætta i han og blei såpass elrå, la de ijnn imot Gryta.”

elte [ejlte]

v. 1 kna; 2 legge igjen

elve [ejlve]

tallord elleve

enar m. ener

ende [ejnne]

m. ende

endebeint [ejnnebeijnt]

a. bent fram, opplagt

endepåle [ejnnepåle]

m. påle som endestauren i ei hæs belægges i

endestaur [ejnnestaur]

m. stauren på enden av ei hæs

endeved [ejnneve]

m. endeved, ved hvor snittflaten er vinkelrett på fiberretningen i veden

endå [ejnndå]

a. enda

ening

m. titt og ofte ”Han måtte på do i eningen.”

enn tallord en

ennfôring

m. ungsau, se jømmer

ennu [ejnnu]

a. ennå

e-reir

n. ærfuglreir

erstatningslærar m. lærer uten lærerutdanning

etanes

a. etende

ete (– et – åt – ete)

v. ete, spise

e-ægg

n. ærfuglegg

.
©  Tore Ruud