O

oa

f. kjæta

odd [åjdd]

m. 1 odde; 2 spiss, se knivsodd

oke

m. 1 forsterkning; 2 tverrtre, spikerslag ”Det e okan som hejll kassen i hop.”

oksekalv

m. kalv av hankjønn

okshøvel

m. stor høvel med to håndtak, se også rubank

older [åjller]

f. or

olja f. parafin eller lampeolje

oljebuksa [oljeboksa]

f. vanntett bukse av oljelerret, senere av kunststoff

oljehyr

n. regntøy

oljespann [oljespajnn] f. spann til parafin eller lampeolje
oljespannaksla [oljespajnnaksla] pl. nedsettende betegnelse av smalskuldrede menn

omaksredd [ommaksrejdd]

a. lat

ombordførsel

m. det å bringe en vare om bord i et skip, se ilandførsel

omenannen [ommennajn'n] a. om hverandre, hulter til bulter

omfar

n. 1 omgang av masker på en bunding eller et garn; 2 bordgang på en båt; 3 omgang av stokker i et laftet hus

omflødd

a. en omflødd holme er en holme man kan gå til ved fjære sjø, men som man må ha båt for å nå ved flo sjø

omkreng prep. omkring
omkrengvask m. vask av vegger
omkrengvaskartua f. vaskefille som brukes til vegger og tak
omrømmings a. når man kommer seg til omrømmings, betyr det at man greier å rømme

omsoms [omsoms]

a. omsonst

onn [åjnn] f. onn

oppattak

n. gjentakelse

oppattarbeid [oppattarbei] n. arbeid som må gjøres om igjen

oppattjeft

a. gift på nytt

oppegla

a. eglet opp

oppegle

v. egle opp

oppfaranes

a. hissig

oppførr

prep. på oversiden av

oppgjedd

a. oppgitt

oppgång

m. storflo i forbindelse med uvær

opphalar

m. tauet som går fra en line eller et garn opp til et fløyt kalles opphalar

opphausa

a. hauset opp

opphessa

a. opphisset

opphetta

a. oppvarmet igjen

opphettamiddag [opphettamijddag]

m. middagsmat fra et tidligere måltid som er varmet opp igjen

oppholdsver [opphåjllsver]

n. oppholdsvær

oppigjønna

prep. opp gjennom

oppkarra

a. opphisset

oppkava

a. oppjaget

oppkok n. noe som er kokt opp igjen
oppkomlingsplass m. sted som vokser raskt grunnet ny rikdom

oppkvesta

a. oppkvistet

opplys

a. ikke nedbør ”Vi må komme oss ut mæns han e opplys.”

opplætt

a. når det er storflo og mye sjøburd, sier man at ”han e opplætt”

oppmed [oppme]

prep. oppe ved ”Båt’n ligg oppme lajne.”

opprækt

a. tråd som er dratt ut av et strikket plagg er opprækt

oppræktgarn

n. garn som er opprækt

oppråtten

a. 1 ødelagt av råte; 2 veldig lat

oppseggfesk

m. fisk som kommer inn fra havet, skrei

oppskråma

a. med mange skrammer

oppsprukken [oppsprokken]

a. oppsprukket

oppsprætta

a. sprettet opp, åpnet

oppstanasig [oppstanasi]

a. oppsetsig (svensk: obstinat)

oppstannar [oppstajnnar]

m. stender

oppsætt

n. det å sette båten opp på land

oppsætt

a. oppsatt, ivrig

opptrækt

a. sint, terget opp

opptur

m. 1 tur oppover; 2 tur fra fiskefeltet til land, se også utror

oppunder [oppujnner]

prep. når man er oppunder land, er man nært land

ordholden [orhåjll'n] a. ordholden

ordklok

a. flink til å gi svar på tiltale

ordtøkje

n. ordtøke

orga

f. 1 stropp; 2 skibinding, tåband

orrføggel

m. orrfugl

orv [årv]

n. ”skaftet” på en ljå

oska [åska] f. aske
oskestaup n. askebeger
otta f. otte "Han sto opp i otta førr sju."

otter

m. oter

ottergræna f. yngleplass for oter, se også græna
ovaførr [åvaførr] prep. ovenfor

ovana [åvana]

prep. ovenfra

ovantell [åvantell]

a. oventil

overalls [åveralls]

m. overall

overdrevven [åverdrevven]

a. overdreven

overeins a. overens
overflødd a. som står under vann ved flo sjø "Litjeknausen e overflødd når det e storflo."

overfær [åverfær]

f. omgangssyke

overrættsløkt [åverrættsløkt]

f. før radar og kartplotter ble vanlig satte man ut to overrættsløkte som, når de stod over hverandre, anga kursen for skip som skulle anløpe

overstådd [åverstådd]

a. 1 overstått; 2 fiskeredskaper som har stått i sjøen mer enn en natt er overstådd, se også nattstie

overtrækt [åvertrækt]

a. overskyet

ovstærk [åvstærk] a. veldig sterk "Vij'n e åvstærk i dag."
.
©  Tore Ruud